ถนนนี้ผีดุ!


โค้ง 99 ศพ ถนนผีเฮี้ยน ระวัง! ตัวตายตัวแทนคนต่อไปอาจเป็นคุณ! 'ใต้โต๊ะนักข่าว x LIMIT 4 LIFE' นำเสนอเรื่องราวด้านคมนาคม ทั้งประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนน การเข้าถึงขนส่งสาธารณะอย่างเท่าเทียม นอกจากผีดุแล้ว ปัญหาสำคัญที่ทำให้ไทยยังเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงระดับหัวแถวของโลก เป็นเพราะผู้ขับขี่ขาดความระมัดระวัง และการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างการคมนาคมของไทยยังมีข้อจำกัด
รับฟังใต้โต๊ะนักข่าวย้อนหลังได้ทาง

อ้างอิง

แผนที่เกิดอุบัติเหตุ คลิกที่เมนู "ข้อมูลระดับอำเภอ-ตำบล" http://www.thairsc.com/p77/index/10

ไทยตายทางถนนปีละกว่า 2 หมื่น โดย 'อัตรา' การตายของทุกกลุ่มอายุทั้งประเทศ แต่ละปีเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก https://drive.google.com/file/d/15EcAGY8YH6bACzr65NQoLQLmkzIvg0pk/view

เชียงใหม่ เคยปรับปรุงหลายวิธี ติดตั้งสัญญาณไฟและป้ายเตือนต่างๆ แต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/39366

เรื่อง 'เกาะสี'

รัฐไทยลงทุนสร้างถนนในประเทศเพื่อนบ้าน https://www.tcijthai.com/news/2018/12/scoop/8398

ความยากลำบากในการจัดทำขนส่งสาธารณะในชนบทของรัฐสวัสดิการสแกนดิเนเวีย https://www.limit4life.org/2019/07/flexdanmark-world-largest-drt-is-solving-rural-public-transit-hardship.html

ในชนบทของรัฐสวัสดิการสแกนดิเนเวีย ก็มีคนตายทางถนนมากกว่าในเมือง https://www.itf-oecd.org/road-safety-annual-report-2019

เพิ่มเติม: 
ไทย 'ตายทางถนน' ระดับเดียวกับแอฟริกา https://www.limit4life.org/2019/09/Thailand-Africa-the-same-level-of-road-deaths.html

ตารางแบบแผนจำนวนผู้เสียชีวิต