3 วัน ปีใหม่ 63 ตายลดลงจากปีที่แล้ว 19.29% 'ประยุทธ์' ตั้งเป้า 33%
สถิติอุบัติเหตุในรอบ 24 ชั่วโมง ของวันที่ 29 ธันวาคม 2562 (วันที่ 3 ของช่วงควบคุมเข้มข้น) ผู้เสียชีวิตสะสมจาก 27-29 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 159 ราย เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (197 ราย) ลดลง 38 ราย คิดเป็น -19.29%

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวไว้ในการเป็นประธานเปิด "โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่" เมื่อ 16 ธ.ค. 2562 พล.อ.ประยุทธ์ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการและบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน "ตลอดทั้งปี" ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น

อีกทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ "น้อยกว่า 21 คนต่อประชากรแสนคน” ภายในปี 2563 ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างการสัญจรปลอดภัยอย่างยั่งยืนในทุกเส้นทางตลอดทั้งปี

ซึ่งปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของไทยอยู่ที่ประมาณ 31 คนต่อประชากรแสนคน

นั่นคือ ปี 2563 จำนวนคนตายทางถนนต้องลดลงจากปี 2562 อย่างน้อย 33% ถึงจะบรรลุเป้าหมาย "น้อยกว่า 21 คนต่อประชากรแสนคน”

ควรทำให้ได้ตั้งแต่ 7 วันอันตราย ปีใหม่ 63 นี้

เรียบเรียงข้อมูลโดย: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

นอกจากนั้น ผ่านมาเกือบครึ่งทางของ 7 วันอันตรายครั้งนี้ พบว่าตอนนี้สาเหตุ "ขับรถเร็ว" พุ่งขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ แซงหน้าเมาแล้วขับไปแล้ว

หลังปีใหม่ คงถึงเวลาที่เราต้องมาหามาตรการ หรือ วิธีจัดการกับพฤติกรรมขับรถเร็วอย่างจริงจังเสียที


ที่มา: ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 http://122.155.1.141/site8/download-src.php?did=39394

ข่าว: ‘ประยุทธ์’ ลั่น ปี 63 ตายทางถนน ต้องลดลง 33% https://www.limit4life.org/2019/12/Prayuth-flags-road-death-reduction-goal.html

ที่มาภาพ:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honda_City_hit_by_motorcycle_1.jpg
https://pixabay.com/th/vectors/บันทึก-เป๊ก-เตือนความทรงจำ-ข้อมูล-34670/