หมวกกันน็อกมาตรฐาน ทนแรงกระทบได้เพียง 30 กม./ชม. เท่านั้น!
หมวกกันน็อกมาตรฐานความปลอดภัย มอก. ออกแบบให้ทนแรงกระทบต่อศีรษะที่ความเร็วเพียง 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เท่านั้น!

ปี 2561 คนไทยเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์โดย #ไม่สวมหมวกกันน็อก 2,510 ราย [1]

นั่นหมายถึง แต่ละปีมีคนไทยมากกว่า 1 หมื่นชีวิต ที่สวมหมวกกันน็อก แต่ก็ยังเสียชีวิต!

(ไทยเสียชีวิตทางถนนปีละกว่า 2 หมื่นราย: กว่า 70% เป็นผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ : คำนวณจาก 70% ของ 20,000 = 14,000 ลบ 2,510 จึงคาดว่า แต่ละปีมีมากกว่า 10,000 (หมื่น) ราย ที่สวมหมวกกันน็อก แต่ก็ยังเสียชีวิต!) [2]

ซึ่งการศึกษาจากหลายงานวิจัยโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า แม้ใส่หมวกกันน็อกอย่างถูกวิธี โดยรวมแล้วก็ลดการเสียชีวิตได้ 39% เท่านั้น! [3][4]

หมวกกันน็อกที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัย มอก. ก็ออกแบบให้ทนแรงกระทบต่อศีรษะที่ความเร็วเพียง 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เท่านั้น! [5]


อ้างอิง
[1] mgronline.com/qol/detail/9620000072395
[2] facebook.com/LIMIT.4.LIFE/posts/2456301577980991
[3] thairath.co.th/content/504188
[4] who.int/roadsafety/projects/manuals/helmet_manual/1-Why.pdf
[5] thematter.co/sponsor/thaihealth-helmet-03/74440

ที่มาภาพ: freepik.com/free-icon/motorcyclist-helmet-side-view_732915.htmโดย ฐานันดร ชมภูศรี