Gossipสาสุข: 1 ทศวรรษความล้มเหลว ลด 'อุบัติเหตุบนท้องถนน' ยิ่งรณรงค์ ยิ่งตายเพิ่ม

Image may contain: text

ในต่างจังหวัดยิ่งแล้วใหญ่ เพราะส่วนมาก ไม่มีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะระหว่างเมือง ระหว่างอำเภอเป็นของตัวเอง

ทำให้ประชากร ต้องออกรถมอเตอร์ไซค์จำนวนมากตั้งแต่อายุยังน้อย แม้แต่เด็กนักเรียน ในหลายพื้นที่ ก็ต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่อายุไม่ถึงเกณฑ์ เพื่อใช้ในการเดินทางในชีวิตประจำวัน จนจบลงด้วยอุบัติเหตุที่น่าเศร้าอยู่หลายครั้ง

และ “ความสะเปะสะปะ” ในการจัดการ ไม่มีเจ้าภาพที่แท้จริง

ปัจจุบัน “เจ้าภาพ” ในนามคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย แต่
- อำนาจในการ ตรวจสอบ-จับกุม อยู่กับตำรวจ 
- อำนาจในการ จัดการมาตรฐานรถ อยู่ที่กระทรวงคมนาคม 
- อำนาจ จัดการหลังเกิดอุบัติเหตุ อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข   และ
- การรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ทุกหน่วยงานต่างก็ทำของตัวเอง

อ่านทั้งหมดได้ที่: เพจ Gossipสาสุข