ไทย 'ตายทางถนน' ระดับเดียวกับ ... แอฟริกา!

ไทยตายทางถนนสูงที่ 9 ของโลก แล้วอย่างไรต่อ?

เกือบทุกประเทศอยู่ในทวีปแอฟริกา! ซึ่ง 'ไทย' อยู่ท่ามกลางกลุ่มนี้ 

(กลุ่มประเทศที่ตายทางถนนระดับ 30 ศพ ขึ้นไป ต่อประชากร 1 แสนคน)
อ้างอิง: องค์การอนามัยโลก ธ.ค. 2018
ที่มาภาพ: Lina Kivaka from Pexels 


โดย ฐานันดร ชมภูศรี