อังกฤษ: ขับขี่เร็วเกินกฎหมาย ตรวจจับได้ แต่อาจไม่เก็บค่าปรับ, ไทยลองวิธีประณีประนอมดูหน่อยไหม?


ที่มาภาพ: Community speed watch | Warwickshire Police


ไทยยังตายทางถนนปีละกว่า 20,000 ศพ

อังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ตายทางถนนน้อยที่สุดในโลก มีนโยบาย Community Speed Watch ที่คนฝ่าฝืนความเร็วตามกฎหมาย 3 ครั้ง ก็ยังไม่เสียค่าปรับ 

เป็นการให้ประชาชนในแต่ละชุมชนเป็นอาสาสมัครตรวจจับความเร็วด้วยเทคโนโลยี 

โดยหลักการจะไม่เก็บค่าปรับคนที่ฝ่าฝืนความเร็วตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อทำผิดครั้งแรก และครั้งที่ 2 ตำรวจจะส่งจดหมายไปที่บ้าน 

ผิดครั้งที่ 3 ตำรวจจะไปเยี่ยมบ้าน และไม่ปรากฏข้อมูลที่บ่งชี้ว่า ครั้งที่ 4 ต้องเสียค่าปรับหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลความผิดโดยตำรวจ


โดย ฐานันดร ชมภูศรี