ที่แน่ๆ ไม่ใช่ทางหลวง แล้วถนนแบบไหนที่ตายกันมากที่สุด?
อุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน 
ในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
พบว่า จากปี 2553 - 2560 คิดเป็น 18% ของทั้งประเทศ 

(ส่วนรายงานปี 2561 ยังไม่มีการเผยแพร่ https://bit.ly/2UF0ts7)

18% นับว่าเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนัก

ซึ่งค่าเฉลี่ยถนนทุกประเภท 2554 - 2559 
ตายปีละไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นราย 

ที้งนี้ แน่นอนว่าความตายจากเมาแล้วขับ
ยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก 
เจ็ดวันอันตรายปีใหม่ 62 แม้อุบัติเหตุลดลงบ้าง 
แต่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 40 ราย เมาแล้วขับเป็นเหตุ 40.39% 

นั่นหมายความว่า อีกประมาณ 60% ไม่ได้เมา!

กลับมาเรื่องประเภทถนน
แล้วส่วนใหญ่ที่ตาย เป็นถนนแบบไหน?

สมมติบอกว่าถนน 'ในเมือง
ถ้าตายกันเยอะขนาดนั้น 
ก็คงเป็นประเด็นใหญ่ไปแล้ว? (เหมือนขี่มอ'ไซค์บนทางเท้า)

แบบนี้ก็เหลือ 'ถนนนอกเมือง' ที่ไม่ใช่ทางหลวง

ข้อมูลจากเอกสารของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติสำหรับยุโรป (UNECE) 
ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ตายทางถนนน้อยที่สุดในโลก 
เสนอหลักการไว้ว่า
'ทางเเยก' ที่อาจเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน ด้านข้าง‘ 
ควรจำกัดความเร็วไม่ให้เกิน 50 กม./ชม.

จะว่าไป 'ทางหลวง' ก็ไม่ค่อยมีทางแยก (?)
ช่วยให้ตายน้อยกว่าหรือไม่?

เช่นนี้แล้ว
ถนนที่กฎหมายอนุญาตให้ขับขี่ได้ 80-90 กม./ชม.
ควรตั้งเงื่อนไขไว้ว่าเวลาผ่าน 'ทางแยก
ควรลดความเร็วไม่ให้เกิน 50 กม./ชม. 
ตามที่ยุโรปที่ตายทางถนนน้อยที่สุดในโลก 
เสนอหลักการไว้ หรือไม่?

หรือแค่เป็นความผิดของรถที่ออกมาจากทางแยก?

หรือความเร็ว 80-90 กม./ชม. 
อาจทำให้รถที่กำลังจะออกจากทางแยก
ตัดสินใจผิดพลาด?

เพื่อน ๆ คิดว่ายังไงกันบ้างครับ


โดย ฐานันดร ชมภูศรี