'รถยนต์ไร้คนขับ' จะกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ออกสู่ 'นอกเมือง' ?


ที่มาภาพ: smoothgroover22 | Google Self-Driving Car


ทำเลแบบที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างออฟฟิศให้เช่าในสหรัฐอเมริกา มักจะครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองและระบบขนส่งสาธารณะ


แต่ลักษณะเช่นนี้ที่มีมานานนมกำลังถูกท้าทาย จากการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ CBRE พบว่า มนุษย์เงินเดือนจำนวนมากขึ้นมีแนวโน้มจะยอมเดินทางไป-กลับบ้านกับที่ทำงานได้ไกลขึ้น ถ้าการเดินทางนั้นเป็นประสบการณ์ที่ดีกว่า

CBRE ระบุว่ามีความเป็นไปได้ว่าระยะทางของคนทำงานทั้งหมดที่เดินทางไปกลับแต่ละวันนั้น อย่างน้อย 11% ของระยะทางดังกล่าว จะเป็นการวิ่งของรถยนต์อัตโนมัติภายในปี 2030 และถ้าการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับทำได้รวดเร็วกว่าที่คาด ตัวเลขนั้นอาจเพิ่มไปถึง 27%

จากคำพูดติดปากในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ ”ทำเล ทำเล ทำเล” แต่ David Eisenberg รองประธานอาวุโสด้านเทคโนโลยีและการใช้งานดิจิทัลแห่ง CBRE ชี้ว่า คำพูดนี้จะไม่ใช่หนทางแห่งอนาคตเสียแล้ว ในอนาคตผู้คนยินดีที่จะเดินทางไกลขึ้น เพราะการเดินทางไป-กลับที่ทำงานจะกลายเป็นสิ่งที่รื่นรมย์มากขึ้น พวกเขาไม่จำเป็นต้องขับรถด้วยตนเอง และยังมีสื่อบันเทิงคุณภาพสูงติดตั้งอยู่ในรถ ที่สำคัญคือมีอินเตอร์เน็ตความเร็วระดับ 5G

ผลกระทบจากเทคโนโลยีต่อธุรกิจอสังหาฯ กลายเป็นปัจจัยหนึ่งสำหรับการวางแผนก่อสร้างตึกในอนาคต โดยมี Gensler ซึ่งเป็นบริษัทสถาปนิก ชี้ว่า เทคโนโลยีทำให้การออกแบบโครงสร้างที่จอดรถของอาคารต้องเตรียมการให้สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นออฟฟิศหรือพื้นที่ค้าปลีกได้ในอนาคต รวมถึงปรับบริเวณจุดรับ-ส่งคนของอาคารให้ใหญ่กว่าเดิม

อย่างไรก็ดี การที่สหรัฐฯยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์ไร้คนขับ รวมถึงยังไม่มีการเตรียมกลไกการตรวจสอบความน่าเชื่อถือที่จะนำรถอัตโนมัติมาใช้งานจริงอย่างเข้มงวด ก็อาจทำให้การนำมาใช้จริงในสหรัฐฯ ช้ากว่าที่คิด

แต่รายงานของ CBRE ก็ได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า หากอุปสรรคดังกล่าวถูกทำลายลง ก็เป็นไปได้ว่าการโครงการพัฒนาตึกเพื่อเป็นออฟฟิศให้เช่าจะมีมากขึ้นในเขตชานเมืองไปจนถึงนอกเมืองของสหรัฐฯ ซึ่งตอนนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ไม่น่าสนใจ เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยขนส่งสาธารณะ

รองประธานอาวุโสด้านเทคโนโลยีและการใช้งานดิจิทัลแห่ง CBRE ชี้ว่า ถ้าออฟฟิศที่ในปัจจุบันได้ค่าเช่าราคาสูงเพราะทำเลใกล้ชิดแหล่งรวมขนส่งสาธารณะหรืออยู่ในศูนย์กลางการค้า ออฟฟิศเหล่านั้นกำลังจะสูญเสียราคานั้นไป ค่าเช่าราคาสูงกำลังจะไหลออกไปสู่สถานที่อื่นที่ตอนนี้ยังไม่น่าสนใจ แต่จะดึงดูดค่าเช่าราคาสูงมาได้ในอนาคต เพราะวิธีการเดินทางไป-กลับออฟฟิศของผู้คนจะเปลี่ยนไป


อ้างอิง
Forbes - Self-Driving Cars May Kill That Old Real Estate Mantra Of 'Location, Location, Location'


โดย ฐานันดร ชมภูศรี