'กัญชา' ทำให้อาการปวด ที่ไม่ใช่มะเร็ง แย่ลง และความตายบนท้องถนน จากการเสพเพื่อสันทนาการในสหรัฐฯ

ที่มาภาพ: Thomas Hawk | Medical Marijuana Doctor


เรื่องสรรพคุณลดอาการปวดของกัญชา มีงานศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อเดือน ก.ค. 2018 ของศูนย์วิจัยยาและแอลกอฮอล์แห่งชาติออสเตรเลีย (National Drug and Alcohol Research Centre) ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ซิดนีย์ (University of New South Wales Sydney) โดยสัมภาษณ์ผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรัง (ที่ไม่ใช่มะเร็ง) 1,514 คน ในประเทศออสเตรเลีย ที่ใช้กัญชาโดยหวังลดอาการปวด เทียบกับคนที่ปวดเรื้อรังแต่ไม่ใช้กัญชา พบว่า คนที่ใช้กัญชา:

- ปวดมากกว่า (greater pain severity),
- อดทนต่ออาการปวดได้น้อยกว่า (lower pain self-efficacy),
- เครียดมากกว่า (greater generalised anxiety disorder severity)


ดูที่ Findings > THE LANCET - Effect of cannabis use in people with chronic non-cancer pain prescribed opioids: findings from a 4-year prospective cohort study

‘กัญชา’ กับ ‘ความตาย’ จากอุบัติเหตุทางถนน

นับแต่นิตยสารไฮไทม์ส์ (High Times) เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี 1974 ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำของโลกที่เผยแพร่ข่าวสารด้านกัญชา ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกัญชา และวัฒนธรรมกัญชา ตั้งแต่ปี 1991 ไฮไทม์ส์ได้ทำให้วันที่ 20 เมษายนของทุก ๆ ปี เป็นวันที่ผู้คนจำนวนหนึ่งจะเฉลิมฉลองคุณสมบัติของกัญชาที่ทำให้มึนเมาอย่างมีความสุข กิจกรรมนี้สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน

นักเรียนห้าคนจากโรงเรียนมัธยมปลาย San Rafael High School ชี้ว่าพวกเขาใช้คำว่า “4/20” เพื่อเป็นการสานต่อการพบปะกันเป็นประจำเวลา 4:20 p.m. ในปี 1971 เพื่อค้นหาเหล่าต้นกัญชาในบริเวณป่าใกล้โรงเรียน

มีการศึกษาการเสียชีวิตทางถนนจากข้อมูลขององค์การบริหารความปลอดภัยทางหลวงสหรัฐอเมริกา (U.S. National Highway Traffic Safety Administration) ใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1992 อันเป็นปีหลังจากปีที่มีการเฉลิมฉลองข้างต้น จนถึงข้อมูลปี 2016

พบว่าในวันที่ 20 เม.ย. หลังจากเวลา 4:20 p.m. ของทุก ๆ ปี อันเป็นเวลาที่เริ่มมีการฉลอง อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ‘สูงกว่า’ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับวันเดียวกันของสัปดาห์ก่อนหน้าและสัปดาห์ถัดจาก 20 เม.ย.

การศึกษานี้ยังพบอีกว่า ผู้ที่อายุต่ำกว่า 21 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนวันที่ 20 เม.ย. ของทุก ๆ ปี หลังเวลา 4:20 p.m. ‘สูงกว่า’ วันเดียวกันของสัปดาห์ก่อนหน้าและสัปดาห์ถัดจากนั้น ค่าเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 38 

อ้างอิง: REUTERS - Auto crash deaths multiply after April 20 cannabis parties


โดย ฐานันดร ชมภูศรี